Advies

Als je zelf naar je contactfilmpje kijkt, geeft je dat een beeld over het contact tussen jou en je kind. Wanneer je er zeker van wil zijn dat je goed bezig bent en open staat voor tips, kan ik met je meekijken. Je stuurt je contactfilmpje naar me op (hier zijn diverse veilige programma’s voor te vinden op internet, mail voor meer informatie) en ontvangt tips via email en eventueel via Skype.

De focus van mijn advies ligt bij de communicatie tussen jou en je kind. We kijken naar wat het kind vertelt, waarbij we vooral op lichaamstaal letten. En naar hoe je het kind als ouder ontvangt; begrijp je het kind en sluit je aan bij zijn belevingswereld en ontwikkeling. De artikelen op deze website geven een indruk van waar we zoal naar kijken.
Mijn specialisatie ligt bij baby’s en jonge kinderen, maar ook ouders van oudere kinderen kunnen bij mij terecht.

Het kan zijn dat je vragen hebt, bijvoorbeeld over

  • hechting
  • huilen en troosten
  • onrust
  • luisteren en samenwerking
  • ongewenst / onbegrepen gedrag
  • eetgedrag
  • relatie tussen brusjes (broertjes en zusjes)

Of dat je meer algemeen geïnteresseerd bent in hoe het contact met jouw kind eruit ziet. Dat je nieuwsgierig bent om in te zoomen op zijn belevingswereld en waar hij zit in zijn ontwikkeling.

Voel je vrij om contact op te nemen.